Үзэсгэлэн

Resvent Medic West Africa-д оролцов

үзэсгэлэн (3)
үзэсгэлэн (1)
үзэсгэлэн (2)

Resvent Medical Philippines Expro оролцсон

үзэсгэлэн (4)

Ресвент Хятадын амьсгалын замын өвчний бага хуралд оролцов

үзэсгэлэн (5)
үзэсгэлэн (6)

Resvent 22 дахь SE-Asian Healthcare & Pharma-д оролцов

үзэсгэлэн (7)

Ресвент Арабын эрүүл мэндэд үзүүлэв

үзэсгэлэн (8)
үзэсгэлэн (9)
үзэсгэлэн (10)
үзэсгэлэн (11)

Resvent ERS дээр үзүүлэв

үзэсгэлэн (12)
үзэсгэлэн (13)
үзэсгэлэн (14)