Судас илрүүлэгч

  • Судас харуулах систем/судас илрүүлэгч/судасны илрүүлэгч/судасны илрүүлэгч/судас харагч

    Судас харуулах систем/судас илрүүлэгч/судасны илрүүлэгч/судасны илрүүлэгч/судас харагч

    Vein Showing System нь арьсны гадаргуу дээрх судасжилтын газрын зургийг бодит цаг хугацаанд нь дижитал байдлаар харуулдаг.Венийн венийн нэвтрэлт хийхэд хүндрэлтэй эсвэл муу байх үед венийн дүрслэх технологийг ердийн стратеги болгон ашиглах.Дүрслэх технологи нь амжилтын түвшинг дээшлүүлж, амжилтгүй оруулах оролдлогыг бууруулж чадна.

    Дэлхий даяар олон мянган эмнэлгүүд үүнийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоо олонхи нь үүнийг эмнэлгийн стандарт болгон ашиглаж байна.Товч загвар нь хэрэглэгчдэд жинхэнэ гайхалтай туршлагыг авчрах болно.